Brutto Einzel Pyramide

GC Föhrenwald Wr. Neustadt

Stand: 04.03.2024 11:40 Uhr

Position Name S/U/N(w.o)
1
Paul
Schebesta
WHI: -4.7
7/2/3(1)

Pos. 1

2
Fabian
Holzer
WHI: -1.2
7/0/2(1)

Pos. 2

3
Vinzenz
KNAPP
WHI: 6.1
4/0/2(0)

Pos. 2 auf Pos. 3

4
Max
Rödler
WHI: 0.8
4/0/5(0)

Pos. 5 auf Pos. 4

5
Fabian
Wultsch
WHI: 4.1
2/0/7(0)

Pos. 4 auf Pos. 5

6
Konstantin
Borns
WHI: -1.7
6/1/4(1)

Pos. 6

7
Markus
Habeler
WHI: -4.6
5/2/1(0)

Pos. 7

8
Rainer jun.
Borns
WHI: 4.4
4/0/3(0)

Pos. 8

9
Sandro
Tanzler
WHI: 8.4
1/0/5(0)

Pos. 10 auf Pos. 9

10
Walter
They
WHI: 5.1
2/0/3(0)

Pos. 17 auf Pos. 10

11
Andreas
Gasser
WHI: 12.7
1/0/2(1)

Pos. 10 auf Pos. 11

12
Florian
Dinhobl
WHI: 2.8
2/2/4(2)

Pos. 11 auf Pos. 12

13
Philipp
Magnusson
WHI: 1.2
3/0/3(0)

Pos. 12 auf Pos. 13

14
Maximilian
Borns
WHI: 1.6
1/0/5(2)

Pos. 13 auf Pos. 14

15
Felix
HINTERECKER
WHI: 4.6
2/2/2(1)

Pos. 14 auf Pos. 15

16
Christoph
Schneeberger
WHI: 1.4
3/0/2(0)

Pos. 15 auf Pos. 16

17
Elissa
Tschachler
WHI: -2.4
1/0/0(1)

Pos. 16 auf Pos. 17

18
Benjamin
Roth
WHI: 1.3
0/0/0(1)

Pos. 19 auf Pos. 18

19
Ryan
Gould
WHI: 0
3/1/2(1)

Pos. 18 auf Pos. 19

20
Gerhard
Strobl
WHI: 1.5
0/0/1(0)

Pos. 19 auf Pos. 20

21
Rene
ZIMMERMANN
WHI: 0.8
1/1/0(0)

Pos. 22 auf Pos. 21

22
Jonathan
Maxa
WHI: 2.8
0/0/1(1)

Pos. 21 auf Pos. 22

23
Petra
Nowak
WHI: 6.8
0/0/1(0)

Pos. 22 auf Pos. 23

24
Judith
Wedl
WHI: 12.4
0/0/0(0)

Pos. 23 auf Pos. 24

25
Maria
Aigner
WHI: 6.5
0/0/0(0)

Pos. 24 auf Pos. 25

26
Miriam
Moser
WHI: 2.4
1/0/0(0)

Pos. 30 auf Pos. 26

27
Eva
Hirsch
WHI: 16.9
0/0/1(0)

Pos. 26 auf Pos. 27

28
Carina
Bintinger
WHI: 8.6
0/1/1(0)

Pos. 27 auf Pos. 28

29
Helmut
Seidl
WHI: 5.3
0/0/0(1)

Pos. 28 auf Pos. 29

30
Leo
Benckendorff
WHI: 4.7
0/0/0(1)

Pos. 29 auf Pos. 30