Netto Einzel Pyramide

GC Föhrenwald Wr. Neustadt

Stand: 04.03.2024 11:39 Uhr

Position Name S/U/N(w.o)
1
Michael
Kovalcik
WHI: 10
9/3/2(0)

Pos. 3 auf Pos. 1

2
Stefan
Horvath
WHI: 16.2
6/0/6(0)

Pos. 1 auf Pos. 2

3
Harald
Bleier
WHI: 17.6
10/0/3(0)

Pos. 3

4
Andreas
Pernsteiner
WHI: 15.4
10/2/2(0)

Pos. 5 auf Pos. 4

5
Franz
Blümel
WHI: 21.6
4/1/6(1)

Pos. 4 auf Pos. 5

6
Günter
Jakubec
WHI: 9.6
8/3/4(2)

Pos. 6

7
Peter
Watzlawek
WHI: 13
3/0/5(4)

Pos. 7

8
Hans
Rödler
WHI: 17.6
2/2/4(1)

Pos. 8

9
Johann
Krenn
WHI: 7.9
4/5/2(1)

Pos. 9

10
THEODOR
MITTNECKER
WHI: 16.2
3/1/4(2)

Pos. 10

11
Hubert
Wartner
WHI: 19.5
2/1/5(0)

Pos. 11

12
Laszlo
Varga
WHI: 13
7/1/5(2)

Pos. 12

13
Peter
Loidolt
WHI: 21
1/2/5(0)

Pos. 13

14
Horst
Beck
WHI: 15.3
2/0/4(1)

Pos. 14

15
Gregor
Aslanidis
WHI: 19.2
3/1/4(1)

Pos. 15

16
Rainer
Borns
WHI: 15.2
3/0/1(3)

Pos. 16

17
Hans-Peter
Weinhandl
WHI: 16.8
3/1/3(3)

Pos. 18 auf Pos. 17

18
Vinzent
Rada
WHI: 9.5
6/3/4(0)

Pos. 17 auf Pos. 18

19
Sükriye
Reder
WHI: 22.5
4/1/6(1)

Pos. 19

20
Christoph
Lederer
WHI: 16.3
6/0/8(3)

Pos. 21 auf Pos. 20

21
GABRIELE
MITTNECKER
WHI: 25.1
2/2/3(0)

Pos. 20 auf Pos. 21

22
Paul
Weinhandl
WHI: 6.8
2/0/2(2)

Pos. 23 auf Pos. 22

23
Barbara
Hartl
WHI: 21.3
6/1/1(0)

Pos. 32 auf Pos. 23

24
Cara
Schlesinger
WHI: 32.3
2/0/4(0)

Pos. 23 auf Pos. 24

25
Hans Peter
Vukovich
WHI: 8.8
6/0/6(3)

Pos. 24 auf Pos. 25

26
Birgit
Borns
WHI: 26.9
4/0/5(1)

Pos. 25 auf Pos. 26

27
Silvia
Skaritkova
WHI: 28
1/0/7(0)

Pos. 26 auf Pos. 27

28
Christof
Stögerer
WHI: 21.3
4/2/2(0)

Pos. 27 auf Pos. 28

29
Werner
Rericha
WHI: 15.2
4/0/1(0)

Pos. 28 auf Pos. 29

30
Hans
Waldl
WHI: 13.8
3/0/2(1)

Pos. 29 auf Pos. 30

31
Erich
Horejschi
WHI: 17.2
4/0/1(1)

Pos. 30 auf Pos. 31

32
Walter
Just
WHI: 15.8
3/1/5(0)

Pos. 31 auf Pos. 32

33
Karl
Matousek
WHI: 18.3
4/0/5(1)

Pos. 31 auf Pos. 33

34
Radovan
Dzajic
WHI: 18.8
3/0/1(1)

Pos. 35 auf Pos. 34

35
Birgit
Oberwalder
WHI: 18.5
4/0/3(0)

Pos. 36 auf Pos. 35

36
Christian
Stoiber
WHI: 13.9
4/1/6(1)

Pos. 37 auf Pos. 36

37
Gabriele
Kerschbaum
WHI: 18.1
4/0/2(0)

Pos. 38 auf Pos. 37

38
Klaus
Schneeberger
WHI: 20.8
2/1/3(0)

Pos. 39 auf Pos. 38

39
Robert
Beron
WHI: 14.2
2/0/0(0)

Pos. 40 auf Pos. 39

40
Hubert
Daschek
WHI: 20.6
1/1/8(0)

Pos. 41 auf Pos. 40

41
Michael
Vaclav
WHI: 23.5
2/0/3(0)

Pos. 42 auf Pos. 41

42
Markus
Meichenitsch
WHI: 9.3
3/0/1(0)

Pos. 43 auf Pos. 42

43
Eduard
Koppi
WHI: 14.7
2/1/4(0)

Pos. 44 auf Pos. 43

44
Alfred
Spiesz
WHI: 14.4
2/0/2(0)

Pos. 45 auf Pos. 44

45
Florian
Eder
WHI: 13.4
2/0/1(1)

Pos. 46 auf Pos. 45

46
Susanna
Loidolt
WHI: 25.4
0/0/4(0)

Pos. 47 auf Pos. 46

47
ERIKA
HOFFMANN
WHI: 34.3
0/0/3(1)

Pos. 48 auf Pos. 47

48
Ferdinand
Abensperg-Traun
WHI: 7.8
1/0/3(1)

Pos. 49 auf Pos. 48

49
Jürgen
Bauer
WHI: 9.8
0/1/0(0)

Pos. 50 auf Pos. 49